ZÍSKEJTE DOTACI NA NÁKUP SVÉHO EKO VOZU! 

1) Dotační program MPO

Doba platnosti výzvy: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu otevřelo od pondělí 3. 12.2018 příjem žádostí o dotaci na pořízení bateriového elektrického automobilu (BEV) v rámci výzvy Nízkouhlíkových technologií.

Jaké podmínky musíte splnit pro získání dotace?

 • Tato dotace je určena pouze pro podnikatelské subjekty, které mají svou provozovnu umístěnou mimo hlavní město Praha 
 • Dotaci lze čerpat pouze na čistě elektrické automobily (výzva se nevztahuje na hybridy ani plug-in) 
 • Vozidlo musí splňovat definici nového dopravního prostředku. Vyjímku tvoří pouze demo vůz uvedený do provozu méně jak 6 měsíců od data dodání a který má najeto méně než 6 000 km 
 • Podle předem daných kritérií musí žadatel dosáhnout 60 bodů ze 100 (mezi bodovaná kritéria patří například náhrada elektrického auta za vůz s konvenčním pohonem nebo pořízení nabíjecí stanice) 
 • Na pořízení vozidla musí být vypsáno výběrové řízení s minimálně 3 dodavateli 
 • Pořizované elektromobily nesmí být financované pomocí finančního ani operativního leasingu
 • Maximální výše dotace je 45 % z pořizovací ceny, přičemž maximální cena elektromobilu bez DPH musí být 1 mil. Kč (dražší elektromobily dostanou jen tak velkou dotaci, jako by stály právě 1 mil. Kč) 

Aplikace max. dotace na nákup vozů Hyundai:

2) Dotační program MŽP

Doba platnosti výzvy:  2. 1. 2019 - 30. 9. 2019

Ministerstvo životního prostředí otevřelo od středy 02.01.2019 příjem žádostí o dotaci na podporu alternativních způsob dopravy.

Program se vztahuje k CNG vozům, hybridům, plug - in hybridům a elektromobilům. Dotace lze využít na pořízení vozidla do majetku žadatele, úhradu nákladů operativního leasingu a na pořízení chytrých dobíjecích stanic k vozidlům.

Příjemcem podpory mohou být:

 • obce, kraje a městské části hl. města Praha 
 • svazky obcí
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • obecně prospěšné společnosti 
 • státní příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné organizace 

Aplikace max. dotace na nákup Hyundai vozů:

3) Doplňkové formy podpory

Elektromobily, plug-in hybridy a hybridy mohou po registraci zaplacení ročního poplatku 100 Kč parkovat v Praze na všech modrých a fialových zónách, přičemž provozovatel vozu nemusí být pražským rezidentem.

Firmy a podnikatelé, kteří jsou povinni platit silniční daň, jsou osvobozeni od placení.