Hyundai Domanský -Stodůlky   


Hyundai Domanský - Zdiby

Jeremiášova 1

155 00 Praha 5 - Stodůlky                       

Zdiby 195                                                     

250 66 Zdiby - Praha sever

!POZOR!

Od 13. do 17. března 2019 bude uzavřená silnice I/9 pod dálničním

mostem Zdiby.

VE SMĚRU Z PRAHY K NÁM PROSÍM VYUŽIJTE OBJÍZDNOU TRASU PŘES

KOBYLISY A DOLNÍ CHABRY - NA KONCI ULICE ÚSTECKÁ NA KRUHOVÉM

OBJEZDU POKRAČUJTE NA NÁJEZD E55

   
Městskou hromadnou dopravou:                                                              
 
 Městskou hromadnou dopravou:
METRO trasa B, stanice Lužiny, poté dojít pěšky ( cca 10 min. chůze)
Městskou hromadnou dopravou se bohužel přímo k nám na dealerství
ve Zdibech nedostanete.
METRO trasa B, stanice Luka, poté využít autobusové spojení na zastávku
Raichlova nebo Amforová.
Hyundai Domanský Zdiby nabízí však svým zákazníkům Pick-up
službu
 zdarma ze stanice metra Střížkov, Ládví, Kobylisy (trasa C) -
nutná je předchozí domluva na tel. čísle +420 774 252 589 nebo
+420 608 58 58 58.